Privacybeleid

Privacybeleid Atelier ByPetie

Via deze verklaring informeert Verfrissende Blik V.O.F. handelend onder de naam Atelier ByPetie je over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Verfrissende Blik V.O.F. is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Contactgegevens
Adres: Ploegweg 9
Postcode en woonplaats: 5232 BR ‘s-Hertogenbosch
Tel.nr.: +31-73-6440585
Website: www.verfrissende-blik.nl

Petra Smulders is de Functionaris Gegevensbescherming van Verfrissende Blik V.O.F. Je kunt een e-mail sturen naar: petra@verfrissende-blik.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Verfrissende Blik V.O.F. verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf, of je werkgever, aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken d.m.v. jouw aanmelding, aanvraag brochure, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als je op andere wijze contact met ons hebt opgenomen:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Indien nodig betalingsgegevens
– Overige informatie die je aan ons verstrekt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij er toestemming is van ouders/voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is.

Met welk doel worden jouw gegevens verwerkt:
Verfrissende Blik V.O.F. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Registreren en administratief afhandelen van je bestelling.
– Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Het leveren van goederen en diensten, Verfrissende Blik V.O.F. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Verfrissende Blik V.O.F. neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Verfrissende Blik V.O.F.) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens
Verfrissende Blik V.O.F. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld of zolang als de wet dat voorschrijft.

Delen van uw persoonsgegevens met derden
Verfrissende Blik V.O.F. deelt je persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens. Verfrissende Blik V.O.F. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Verfrissende Blik V.O.F. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Wij kunnen hiermee ook onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Verfrissende Blik V.O.F. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie/persoon, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar petra@verfrissende-blik.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Verfrissende Blik V.O.F. wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso…

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Verfrissende Blik V.O.F. neemt de bescherming van je persoonsgegevens heel serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Petra Smulders via petra@verfrissende-blik.nl.

Wijzigingen
Verfrissende Blik V.O.F. kan deze Privacyverklaring wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacyverklaring regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Deze Privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 oktober 2020