Algemene- en leveringsvoorwaarden

versie oktober 2020

Atelier ByPetie
Ploegweg 9
5232 BR ’s-Hertogenbosch
KVK-nummer: 70613370
BTW-nummer: NL 8583.944.55.B01

 

Atelier ByPetie hanteert onderstaande algemene- en leveringsvoorwaarden:

 1. Toepassing
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Atelier ByPetie aangegane
  overeenkomsten tot de aankoop en levering van producten en diensten via internet en e-mail.

   

 2. Overeenkomst en prijs
  Alle genoemde prijzen op de website van Atelier ByPetie zijn in euro’s en inclusief btw en bestemd voor particulieren. De prijzen kunnen te allen tijden door Atelier ByPetie worden aangepast. De overeenkomst tot koop en levering van
  producten en diensten komt tot stand nadat er een orderbevestiging door Atelier ByPetie is
  verstuurd. De klant ontvang de orderbevestiging per e-mail.

   

 3. Betaling
  De betaling van de producten en diensten dienen op de volgende wijze te worden betaald,
  vooraf overmaken, via Ideal of d.m.v. een creditcard. Zodra de betaling op
  bankrekeningnummer NL37 ABNA 0505 3213 94 t.n.v. P.E.G. Smulders is bijgeschreven
  worden de bestelde producten en diensten, in de regel, volgens de levertijden benoemd
  onder punt 4, aan de klant verzonden.

   

 4. Levering/verzending
  a. De bestelde producten worden na ontvangst van de betaling verzonden (m.u.v.
  feestdagen, vakanties en de op de website vermelde eventuele vertragingen). Voor de
  producten die op voorraad zijn geldt, in de regel, een levertijd van 3-5 dagen. De levertijd
  gaat in na ontvangst van de betaling. Producten die niet op voorraad zijn hebben, in de
  regel, een levertijd van 5-7 dagen. Indien bestelde artikelen niet voorradig zijn en de klant al
  heeft betaald en de levering van de producten op (korte) termijn niet mogelijk is, zullen de
  reeds betaalde bedragen na overleg eventueel worden geretourneerd op het
  bankrekeningnummer waar de bestelling mee betaald is. Hiermee wordt de overeenkomst ontbonden.

  b. De bestellingen kunnen, in overleg, ook afgehaald worden bij Atelier ByPetie.

  c. Doordat Atelier ByPetie afhankelijk is van derden, leveranciers, vervoersbedrijven, zijn de
  genoemde levertijden streeftijden. Bij overschrijding van de levertijden door derden kan de
  klant geen rechten jegens Atelier ByPetie doen gelden. Atelier ByPetie is niet aansprakelijk
  voor eventuele schade die voortvloeit uit het overschrijden van de leveringstermijnen.

  d. Atelier ByPetie verbindt zich jegens de klant om producten te leveren die van deugdelijke
  materialen zijn vervaardigd en die nagenoeg gelijk zijn aan de afbeelding op de website.
  De klant dient echter rekening te houden met eventuele, geringe maat- en kleurverschillen
  of kleine afwijkingen in de gietwerkproducten of houten producten. De producten worden
  allemaal handgemaakt en met grote zorgvuldigheid behandeld. Dergelijke afwijkingen geven
  de klant niet het recht om de ontvangst of de betaling van de geleverde producten te
  weigeren of een vergoeding van Atelier ByPetie te ontvangen, of de producten te
  retourneren en om creditering van het betaalde bedrag te vragen.

   

 5. Garantie en retourbeleid
  De klant heeft het recht om de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren.
  Uitzonderingen hierbij zijn speciaal voor de klant bestelde of op maat gemaakte producten.
  Alle annuleringen dienen schriftelijk per e-mail kenbaar te worden gemaakt voorzien van
  naam en factuurnummer. Hiervoor kan ook het modelformulier Herroeping voor gebruikt worden.
  Het herroepingsformulier kan hier gedownload worden. Dit formulier dient dan ingevuld en opgestuurd
  te worden naar onderstaand retouradres.

  De producten kunnen alleen retour gezonden worden indien het product ongebruikt,
  ongeschonden en in de originele verpakking zit. Zodra de klant de bestelling heeft ontvangen
  dient de klant een e-mail te sturen naar info@atelierbypetie.nl om te melden dat de
  artikelen retour worden gestuurd met daarbij de reden van retourneren en een foto van het
  artikel. De producten uit de “Sale” (aanbiedingen of actie’s) kunnen niet worden
  geretourneerd.

  De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Uitzondering is, als Atelier
  ByPetie een verkeerd artikel heeft geleverd. Het geld zal binnen 14 dagen na ontvangst van
  de retourzending op de rekening van de klant worden gestort, met de voorwaarde dat de producten
  niet gebruikt en onbeschadigd zijn.

  Het retouradres is:
  Atelier ByPetie
  T.a.v. Petra Smulders
  Ploegweg 9
  5232 BR ’s-Hertogenbosch

   

 6. Klachten en garantie
  Atelier ByPetie garandeert dat alle geleverde producten voldoen aan de specificaties die
  vermeld staan op de website, met inachtneming van punt 4.d.. Mochten de producten niet
  voldoen aan de specificaties of niet in goede staat verkeren dan dient de klant dit binnen 48
  uur na ontvangst kenbaar te maken aan Atelier ByPetie door een e-mail te sturen naar
  info@atelierbypetie.nl .

  De klacht moet duidelijk omschreven zijn en voorzien van bewijzen d.m.v. een foto. Elk
  vorderingsrecht van de klant naar Atelier ByPetie, betrekking hebbend op de gebreken in
  een door Atelier ByPetie geleverd product vervalt indien:
  • de klacht niet overeenkomstig deze voorwaarden zijn gemeld
  • de producten zich niet meer in de staat bevinden waarin zij werden verstuurd
  • indien de klacht na 48 uur wordt gemeld
  Atelier ByPetie is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de
  klant en anderen. Behoudens opzet of schuld aan de zijde van Atelier ByPetie.

   

 7. Overmacht
  In geval van overmacht, daaronder te verstaan iedere omstandigheid buiten de macht van
  Atelier ByPetie, van dien aard dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van
  Atelier ByPetie kan worden gevergd, kan de klant Atelier ByPetie niet aanspreken tot
  schadevergoeding. Op de overeenkomsten en offertes die zijn uitgebracht en gemaakt door
  Atelier ByPetie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

   

 8. Eigendomsvoorbehoud
  Atelier ByPetie blijft volledig eigenaar van de geleverde producten tot de volledige
  verkoopprijs is voldaan. Alle teksten en afbeeldingen op de website van Atelier ByPetie zijn
  eigendom van Atelier ByPetie. Deze mogen, op geen enkele wijze, zonder toestemming van
  Atelier ByPetie gebruikt worden. Kleur, afwijkingen, prijs en typefouten voorbehouden.